CÀI ĐẶT “SỔ SỨC KHOẺ ĐIỆN TỬ”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 2012/UBND-VHTT ngày 09/9/2021 của UBND thị xã Đức Phổ, đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức Phổ cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khoẻ điện tử”, cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác; tiến hành đăng ký tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; chủ động phản hồi thông tin về những phản ứng sau tiêm và tình trạng sức khoẻ thông qua ứng dụng.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng như sau: