Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Đức Phổ

  • Điện thoại: 0255.6250678 - 02553.859283
  • Email: ttgdtxhndnducpho@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 15, đường Đỗ Quang Thắng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi