Trung tâm GDNN - GDTX thị xã Đức Phổ

  • Điện thoại: 0255.3.859.581
  • Email: ttgdtxhndnducpho@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Số 15, đường Đỗ Quang Thắng, tổ Dân phố 6, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi