Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021 – 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16/02/2022, 11 học sinh giỏi cấp trường của Trung tâm (Toán 04 em, Sinh học 01 em, Lịch sử 02 em, Địa lý 04 em) đã tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021 – 2022 tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, kết quả đạt 05 giải như sau:

1. Em Phan Nhật Huy, lớp 12C1, giải Khuyến khích môn Toán;
2. Em Nguyễn Trung Nhuận, lớp 12C2, giải Khuyến khích môn Toán;
3. Em Nguyễn Tiến Đồng, lớp 12C2, giải Nhì môn Địa lý;
4. Em Võ Thị Thủy Hoàn, lớp 12C10, giải Ba môn Địa lý;
5. Em Phạm Cẩm Tuyền, lớp 12C2, giải Khuyến khích môn Địa lý.

Ảnh: 11 học sinh tham gia kỳ thi HSG chụp ảnh lưu niệm tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn