THÔNG BÁO DỜI NGÀY TỰU TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 10 HỆ GDTX NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn cho mọi người. Theo kế hoạch, học sinh lớp 10 hệ GDTX năm học 2021-2022 tựu trường vào ngày 16/8/2021, nhưng do có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nên dời ngày tựu trường vào lúc 7 giờ 00, ngày 26/8/2021. Trung tâm GDNN-GDTX thi xã Đức Phổ thông báo đến tất cả học sinh lớp 10 hệ GDTX năm học 2021-2022 có tên trong danh sách (bên dưới) biết để tựu trường đúng thời gian.