Thông báo khẩn về việc tập trung học sinh ngày 10/9/2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. Hoãn tập trung các lớp khối 11 và 12, học sinh và GVCN chủ động liên hệ trên các nền tảng trực tuyến.

2. Các lớp khối 10, tập trung đến Trung tâm, cụ thể như sau:

– Lớp 10A1, 10A2: tập trung buổi sáng lúc 7h.

– Lớp 10A3, 10A4: tập trung buổi chiều lúc 13h.

– Lớp 10A5: giáo viên chủ nhiệm sẽ liên lạc cho HS và có thông báo sau.

Lưu ý: Học sinh và giáo viên phải thực hiện tốt quy định chống dịch bệnh covid-19 của thông báo trước.