XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP-NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong trung tâm nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Thông qua diễn đàn giúp cho đoàn viên, thanh niên và học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè. Qua đó, cũng giúp các bạn trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, học sinh thân thiện, giúp nhau cùng tiến bộ; nêu cao tinh thần đoàn kết và xây dựng thuần phong mỹ tục, truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh.